Kröller Müller Museum

Kees over de kracht van Werkkracht

“Het gezamenlijke belang staat voorop en samen maak je er een win-win-situatie van. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer. De eerlijkheid over de kandidaten is ook sterk. Mensen brengen inderdaad hun eigen handleiding mee en daarin staat wat iemand wel en niet kan en wat het beste werkt. Ik ben er content mee.”

“Dat ze deze mensen een mogelijkheid bieden om in het normale circuit mee te doen en trots op te bouwen. Echt fantastisch en terecht! Zij horen er ook bij! In de samenleving en dus zeker ook op je werkvloer. Ik kan dit andere bedrijven aanraden. Want het is gewoon waar: je krijgt hele goede, trouwe en loyale krachten!”