Persoonsgegevens die wij verwerken

Werkkracht verwerkt persoonsgegevens over u wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u gegevens aan ons verstrekt. Werkkracht hecht - vanzelfsprekend - waarde aan de bescherming van uw privacy. Registratie van uw gegevens is noodzakelijk voor de tussentijdse bewaking van de voortgang. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij onder andere verwerken.

 • Voor- en achternaam
 • Woonplaats
 • E-mailadres

  Verwerkingsdoelen/rechtmatige grondslag

  Werkkracht gebruikt cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Werkkracht verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens voor onder andere het versturen van de digitale nieuwsbrief.

  Cookiemelding

  Werkkracht plaatst cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website onder andere om deze te analyseren en te verbeteren. Hierdoor kunnen bezoekers die interesse hebben getoond in Werkkracht op een later tijdstip op de hoogte gebracht worden van nieuwe ontwikkelingen. Dit gebeurt alleen als u daar akkoord op geeft. Werkkracht zal deze cookies niet voor andere doeleinden, zoals het plaatsen van gepersonaliseerde advertenties gebruiken.

  Bewaartermijn

  Werkkracht hanteert als uitgangspunt dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

  Delen met derden

  Uw persoonlijke gegevens worden nooit door Werkkracht aan externe partners/derden gegeven of verkocht.

  Beveiliging

  Werkkracht neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan.

  Rechten van betrokkenen

  U heeft de volgende privacyrechten:

  • Recht op inzage: het recht om de persoonsgegevens die Werkkracht van u verwerkt in te zien.
  • Recht op rectificatie: het recht om de persoonsgegevens die Werkkracht van u verwerkt te laten aanpassen of aanvullen.
  • Recht op bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
  • Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: het recht op een menselijke blik bij besluiten die over u gaan.
  • Recht op beperking van de verwerking: het recht om Werkkracht te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Recht op vergetelheid: het recht om in een aantal gevallen uw gegevens te laten verwijderen.
  • Recht op dataportabiliteit: het recht om uw persoonsgegevens in een aantal gevallen over te dragen.

  Wilt u gebruik maken van deze rechten?

  U kunt een verzoek aan Werkkracht doen, waarin u aangeeft dat u van één of meerdere privacyrechten gebruik wilt maken. Een dergelijk verzoek kunt u indienen via .

  Contactgegevens

  Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, neem dan contact op via .