Loonwaardemeting

Subsidie op salaris van werknemer met arbeidsbeperking

Als uw nieuwe werknemer met arbeidsbeperking niet in staat is om de normale productiviteit te halen, kunt u subsidie op de loonkosten aanvragen. Met Dariuz meet u waar u recht op heeft.

Wat is een loonwaardemeting?

De loonwaardemeting geeft precies aan wat het verschil in productiviteit is tussen een werknemer met een arbeidsbe- perking en een reguliere collega. De werknemer met een ar- beidsbeperking kan een lagere productiviteit hebben dan een collega die hetzelfde werk doet. Als werkgever zult u hem of haar, vanuit economisch oogpunt, minder willen betalen. Met de loonwaardemeting bepaalt Werkkracht nauwkeurig of u in aanmerking komt voor een subsidie op de loonkosten en hoe hoog deze kan zijn.

Waarom voor u?

  1. De werknemer met een arbeidsbeperking heeft vaak belang bij een reële loonwaarde. Dit stimuleert zijn
    ontwikkeling binnen het werk en weet daardoor beter waar hij staat: de gewenste productiviteit wordt hopelijk dan sneller behaald.
  2. We kunnen samen de balans opmaken. U kunt als werkgever de werkprestatie t.o.v. de beloning beter gelijktrekken op de werkvloer.
  3. Onze maatschappij wenst om zoveel mogelijk mensen aan werk en inkomen te helpen. Op deze manier gaan wij effectief om met collectieve middelen.
Download de Whitepaper