Open Hiring

Kansen voor iedereen

De arbeidsmarkt nu is onstuimiger dan ooit. Hoe vul jij de vacatures? Open Hiring is de nieuwe manier van werven met oog voor de  toekomst en maatschappij.

Met deze Whitepaper wilt Werkkracht u inspireren tot innovatief ondernemen op een sociaal inclusieve manier. Wilt u weten hoe Open Hiring voor uw bedrijf kan werken? Download de whitepaper onderaan deze pagina.

Open Hiring als oplossing

De arbeidsmarkt anno 2020 is onstuimiger dan ooit. Vacatures stapelen zich op omdat geschikt personeel onvindbaar lijkt.

Lijkt, want er zijn nog veel mensen zijn die gemotiveerd aan de slag willen gaan. Het is tijd voor een andere manier van denken. Laten we kansen creëren voor iedereen. U de vacatures gevuld, de werknemer werk en een toekomst. De oplossing: Open Hiring.

Talloze bedrijven zijn geschikt voor Open Hiring. Denk aan catering, de voedselindustrie, de logistiek en horeca. Eigenlijk overal waar veel handmatige arbeid wordt verricht.

Ons klassieke wervingssysteem roept onnodige barrières tussen de vraag en aanbod van arbeid. Door een ‘slecht’ CV worden mensen vol potentie door intermediairs al afgewezen ver voor de poort. Voor het bedrijf blijft het werk daardoor ook liggen omdat er geen mensen
worden gevonden.

Laten we dit klassieke systeem aan de kant zetten. Met het nieuwe systeem van Open Hiring zijn er namelijk nog veel werknemers te vinden. Zo blijft er minder werk liggen. Bij Open Hiring vindt er geen selectie plaats. Iedereen die wil werken, wordt aangenomen. Laten we met elkaar omdenken: gaat u de uitdaging aan?

Download de Whitepaper