Jaap Brouwer, Projectleider Tot Uw Dienst!, Roelf Jager, Manager Restore en Bor Veen, Directeur Werkkracht.

Werkkracht, Tot Uw Dienst! en Restore nemen initiatief voor wasservice

02-11-2018

Met als motto ‘Samen werken aan werk’ zoekt Werkkracht verbinding met organisaties als Tot Uw Dienst! en Restore.  De nieuwe wasservice is een goed voorbeeld van een gezamenlijk initiatief. Restore Kringloop stelde hiervoor twee wasmachines en twee drogers beschikbaar. Kandidaten van Werkkracht kunnen bij de wasservice van Tot Uw Dienst! werkervaring opdoen.

Werkkracht is de verbindende schakel tussen werkzoekenden, werkgevers, het regionale werkgeversservicepunt (WSP), onderwijs, zorg en de gemeente Ede. Samen creëren we kansen om mensen voor wie de arbeidsmarkt nog net een stap te ver is te laten participeren. Werkkracht begeleidt kandidaten naar werk, vrijwilligerswerk, opleiding, dagbesteding of in een beschutte werkomgeving. Soms met behoud van een uitkering, maar zo snel mogelijk met een salaris.

Tot Uw Dienst!

Met de wasservice helpt Tot Uw Dienst! Edese klanten die niet in staat zijn om hun eigen was te doen. Tot Uw Dienst! is een klus- en dienstenservice voor mensen in de Gemeente Ede die moeten rondkomen van een minimum inkomen en wel wat hulp kunnen gebruiken. De wasservice is een waardevolle aanvulling op hun dienstenservice.

Restore Kringloop

Restore verzamelt goederen en in de winkels zorgt Restore voor hergebruik en koopjeskansen. Kandidaten van Werkkracht die minder makkelijk een baan vinden, doen bij Restore zinvolle werkervaring op. Dat kan in de winkels, de fietswerkplaats en in de logistiek. Voor de nieuwe wasservice stelde Restore Kringloop de wasmachines en drogers beschikbaar. Deze apparaten worden nu hergebruikt voor een zinvol initiatief.

Ander nieuws