Tesfay met zijn diploma met begeleiders vanuit Nooit en Trajectbegeleider Angessom vanuit Werkkracht

“Begeleiding van inburgeringsplichtigen middels de combinatie van leren van de taal en direct ervaring opdoen bij een échte werkgever, zijn de ingrediënten voor succes.”

 

 

Pieter Schortemeijer - Projectleider Werkkracht

Dubbelfeest voor Tesfay

26-07-2021

Eind juli kreeg Tesfay (54) zijn mbo-praktijkverklaring en een arbeidscontract bij Noot Personenvervoer in zijn woonplaats Ede. Het hebben van een baan is niet voor iedereen vanzelfsprekend, vooral als je net gevlucht bent, je nauwelijks een opleiding hebt gevolgd in het land van herkomst, leren moeilijk is en te maken hebt met een groot cultuurverschil. Maar Tesfay ging heel gemotiveerd aan de slag met inburgeren en Werkkracht bood de leerwerkroute Statushouders aan. De intensieve aanpak van werkgever Noot en de partners uit de regio hielp daarbij.

Tesfay heeft het bij Noot goed naar zijn zin. ‘’Ik heb heel goed contact met mijn collega’s. Ik wissel banden, verwijder stickers, was auto’s en parkeer af en toe ook een auto’’, vertelt hij enthousiast.

Het cultuurverschil was een belangrijk aandachtspunt. Koos Steenbakkers van Noot licht toe: ‘’ Wij zijn een bedrijf met een informele cultuur waar werkplezier, aanpakken en duidelijkheid centraal staat. ‘Nee zeggen’ en voor zichzelf opkomen is voor Tesfay best lastig. Hij ervaart dat als onbeleefd. Terwijl wij dit een normale gang van zaken vinden. Dit vraagt van ons soms goed doorvragen en finetuning met de jobcoach. Verder is het soms een uitdaging om te peilen wat er nu echt speelt bij Tesfay. Zo blijkt dat het voor volwassenen uit Eritrea belangrijk is om emoties te reguleren en deze niet te laten zien. Dit kan dan naar ons idee ten koste gaan van hemzelf. Zo zie je echt cultuurverschillen. Tesfay is een trouwe, loyale en harde werker. Wij zijn blij met hem.’’

Samenwerkende partijen
Het WerkgeversServicepunt Regio Foodvalley (WSP) daagt andere werkgevers uit om statushouders een kans te bieden, ook als de Nederlandse taal nog niet voldoende is. Jaco van Putten, accountmanager WSP licht toe: ‘‘Tesfay is echt een mooi voorbeeld van hoe de regionale samenwerking de kandidaat en de werkgever ondersteunt. Wij brachten Noot en Tesfay samen en zorgden voor de bijbehorende loonkostensubsidie. Werkkracht organiseerde in samenwerking met Noot de leerwerkroute Statushouders, leverde de jobcoaching en bereidde Tesfay daarmee voor op betaald werk. Noot bood hem deze geweldige kans in de leerwerkroute, opleider Upgrade bood taalondersteuning op de werkvloer en mbo-opleider Dulon begeleidde het praktijkleren van het Leerwerkloket. Veel specialisten, maar de lijnen zijn kort waardoor we snel kunnen schakelen.’’

Ook Pieter Schortemeijer, projectleider bij Werkkracht, geeft aan waarom dit zo’n succes is: “De leerwerkroute statushouders hebben wij samen met Noot opgezet. Begeleiding van inburgeringsplichtigen middels de combinatie van leren van de taal en direct ervaring opdoen bij een échte werkgever, zijn de ingrediënten voor succes”

Ander nieuws