Werkkracht en COG matchen arbeidsmarkt in regio Food Valley

19-11-2020

EDE – Gebrek aan aansluiting van werkzoekenden op beschikbare vacatures op dearbeidsmarkt kan vaak verholpen worden door juist onderwijs. Daarom ondertekenen Werkkracht, de Christelijke OnderwijsGroep Vallei en Gelderland-Midden (COG) en UPGRADE op woensdag 18 november 2020 een samenwerkingsovereenkomst voor een passend scholingsaanbod gericht op de arbeidsmarkt in de regio Food Valley. Beide organisaties streven naar een goede koppeling tussen onderwijs en het sociaal domein, om gezamenlijk de juiste match op de arbeidsmarkt mogelijk te maken. Bor Veen, algemeen directeur Werkkracht, Jan Jacob van Dijk, voorzitter college van bestuur COG, en Peter Broens, directeur UPGRADE, dat onderdeel uitmaakt van COG, legden hun samenwerking formeel vast.

Sterk verbonden met de regio

De regio Food Valley hunkert naar mbo-geschoolde werknemers. Het aanbod op de arbeidsmarkt is weliswaar groot, het ontbreekt echter aan de juiste match tussen werkgevers en werkzoekenden.  Dulon College en Technova College, beide onderdeel van COG, spelen samen met UPGRADE, in op de vraag op de arbeidsmarkt, door in samenwerking met Werkkracht passende leertrajecten te ontwikkelen. “Onderwijs speelt een belangrijke rol in de mismatch die we op arbeidsmarkt zien”, zegt Jan Jacob van Dijk. “Met de expertise van Werkkracht kunnen we gerichte opleidingen bieden, zoals de versnelde zorgopleiding in de samenwerking VIG in de regio Food Valley.” Bor Veen: “We investeren in de samenwerking om zo nauw mogelijk aan te sluiten op de mogelijkheden voor aantrekkelijk onderwijs en een arbeidsmarkt waarin we mensen zoveel mogelijk regulier aan het werk helpen”.

Krachtige samenwerking

Werkkracht en COG slaan de handen ineen, omdat een goede regionale samenwerking met het sociaal domein, onderwijs en werkgevers cruciaal is om het verschil te maken. Op 3 december a.s. worden de vervolgstappen gezet, om tijdens een digitale bijeenkomst in gesprek te gaan met diverse organisaties in de sector Zorg & Welzijn. De vraag op de arbeidsmarkt en de scholingsbehoefte van huidige en toekomstige medewerkers staan hierin centraal.

Ander nieuws