Het project richt zich met name op mensen met psychische- en psychiatrische beperkingen met een uitkering in de participatiewet.

Samenwerking ’s Heeren Loo en Werkkracht in project DOEN!

27-05-2020

’s Heeren Loo en Werkkracht hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het project DOEN! in Ede. Het project richt zich met name op mensen met psychische- en psychiatrische beperkingen met een participatiewet uitkering. Met als doel het toewerken naar betaald werk, of als dit niet haalbaar is, het hoogst haalbare niveau van participatie en maatschappelijke deelname.

DOEN! is een uniek project en bestaat nog niet in deze vorm. In DOEN! staat vertrouwen, samenwerken, de kracht van werk én goede begeleiding voor kandidaten met een participatiewet uitkering centraal. De werkzaamheden, in de horeca, food, productie, agrarische sector of de bouw, zijn lokaal georganiseerd op locaties van ’s Heeren Loo. De kandidaten krijgen intensieve begeleiding tijdens hun werk en indien nodig een zogenoemde navigator die de verbinder is tussen ’s Heeren Loo, Werkkracht en de thuissituatie.

Naast werkzaamheden biedt DOEN! opleidingsmogelijkheden, trainingen en online lesprogramma’s, via de Academie van Zelfstandigheid, bijvoorbeeld voor facilitair medewerker of assistent groenvoorziening.

De eerste 4 kandidaten zijn deze week gestart bij ’s Heeren Loo.

Ander nieuws