Vijf trainers Werkkracht gecertificeerd voor geven training Mentorwijs in regio Foodvalley

Training Mentorwijs voorziet in grote behoefte bij werkgevers

18-03-2019

Mensen met een arbeidsbeperking mee laten werken in reguliere bedrijven is dé uitdaging van dit moment. Naast allerlei praktische en financiële zaken rijst ook de vraag: ‘Ik wil dit wel, maar kan ik het ook?” Wat betekent het voor mijn organisatie, mijn leidinggevenden en collega’s om samen te werken met een collega die meer ondersteuning nodig heeft? En voor de nieuwe collega zelf? Hoe organiseren we het werk en wat mogen we verwachten van onze ketenpartners?

“Er is grote vraag naar cursussen, begeleiding en workshops die organisaties hierin verder kunnen brengen. De training Mentorwijs geeft hiervoor handvatten en is bedoeld voor werkleiders, leidinggevenden én directe collega’s die betrokken zijn bij de dagelijkse aansturing en begeleiding op de werkvloer. Professionele trainers zijn daarbij onmisbaar”, aldus Bor Veen, directeur Werkkracht. “Goed geschoold zijn in het gedachtegoed van Mentorwijs en weten hoe zij dit over kunnen brengen naar leidinggevenden van de diverse organisaties is een voorwaarde”, vervolgtMichael Eichelsheim, algemeen directeur van Dariuz. ”Samen met TNO en de werkbedrijven Werkkracht en Werkzaak Rivierenland heeft Dariuz deze handschoen opgepakt en inmiddels is een behoorlijk aantal trainers opgeleid volgens het Train-de-Trainer concept van Mentorwijs”. Dariuz ondersteunt gemeenten en SW-organisaties bij het vormgeven en uitvoeren van het sociaal beleid.

Wat levert het op?

Voor werkgevers is Mentorwijs een bewezen praktische invulling voor inclusief werkgeverschap. Het geeft een impuls aan vakmanschap van leidinggevenden, bevordert de integratie en acceptatie van de medewerker binnen de organisatie en laat kwetsbare medewerkers maximaal tot hun recht komen. Dat ziet men niet alleen terug in de arbeidsprestatie van de medewerker, maar ook in zijn of haar werkplezier omdat de plaatsing met meer kennis en zorg plaatsvindt.

Voor alle organisaties die zich inzetten om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen, is Mentorwijs een impuls voor een verdiepend partnerschap met hun regionale werkgevers om tot succesvolle en duurzame plaatsingen te komen. Het Train-de-Trainer programma stelt de professionals in staat om zelf de Training Mentorwijs te geven aan leidinggevenden en werkleiders in hun netwerk. Voor de arbeidsmarktregio Foodvalley is de training Mentorwijs een aanvulling op de werkgeversdienstverlening. Het is een praktisch en kort programma. Bovendien verlaagt het de uren jobcoaching en verhoogt het de kwaliteit ervan omdat het effectiever en efficiënter wordt ingezet.

Bor Veen, directeur Werkkracht: “Het met Werkkracht ontwikkelde Train-de-Trainer programma van Mentorwijs levert ons gecertificeerde trainers die bij werkgevers zorgen voor duurzame plaatsingen. Ik ben trots dat wij hand in hand met het WerkgeversServicepunt regio Foodvalley de training Mentorwijs bieden in onze arbeidsmarktregio. Inmiddels volgden al 120 leidinggevenden in onze regio met veel enthousiasme de training.

Wilt u meer weten over de training Mentorwijs? Neem dan contact op via mail  of per telefoon 0800-6688666.

Ander nieuws