Wethouder Hester Veltman in gesprek met acteurs van het Taaltheater Tiel

Cheralyn kwam zonder verwachtingen naar Werkkracht

Statushouders acteren in Taaltheater

28-03-2019

‘Ik ben een mens net als jij.’ Dat is de titel van de theatervoorstelling die een groep statushouders uit Tiel opvoeren. Wethouder Hester Veltman woonde woensdag samen met statushouders uit Ede de theatervoorstelling bij. Het podium voor de productie stond deze keer bij Werkkracht.

In Tiel is deze voorstelling een groot succes. Werkkracht neemt daarom het initiatief om het taaltheater ook in Ede op te starten. Statushouders uit Ede konden vandaag met eigen ogen zien wat de productie inhoudt. Onder leiding van een ervaren regisseur, met ondersteuning van een taaldocent, werken de deelnemers toe naar een theatervoorstelling. De eigen verhalen van statushouders staan centraal in de lessen. Thema’s die terugkomen, zijn: heimwee, inburgeren, werken en leren in Nederland, toekomstdromen, bureaucratie en de Nederlandse taal.

Met het taaltheater leren de statushouders spreken en luisteren. Ze vergroten hun woordenschat en leren zichzelf te presenteren. Dat helpt hen in Nederland aan betere kansen op de arbeidsmarkt. “En dat is precies waar het Werkkracht met dit nieuwe initiatief om gaat”, aldus directeur Bor Veen. “Perspectief op werk voor alle werkzoekenden en werknemers uit de brede doelgroep van de Participatiewet, met en zonder een arbeidsbeperking.”

Wethouder Hester Veltman reageerde enthousiast na het zien van de voorstelling: “Taal is de basis om mee te doen op de arbeidsmarkt. Het is goed om te zien wat dit taaltheater voor effect heeft op de statushouders.  Ik sta dan ook zeker achter het initiatief van Werkkracht om dit voor de Edese statushouders te organiseren”.

Na de voorstelling konden de statushouders met de acteurs uit Tiel napraten over hun ervaringen. In Ede start het taaltheater op 9 mei met ongeveer 25 personen.  Vermoedelijk brengen de kersverse acteurs hun verhaal in het najaar bij Werkkracht op de planken.

Ander nieuws