“Praktische handvatten voor leidinggevenden en werkleiders die statushouders begeleiden”

Nieuwe training voor werkgevers; Statushouders op de werkvloer

12-09-2019

Cultuurverschillen en ruis in de communicatie geven soms problemen om met succes statushouders te begeleiden op de werkvloer. Dat geven werkgevers aan in een door Werkkracht uitgevoerd onderzoek. Daarom ontwikkelden onze trainers een nieuwe training; ‘Statushouders op de Werkvloer’. Op 19 september startte de pilottraining. De eerste reacties zijn erg positief.

Leidinggevenden en werkleiders die statushouders begeleiden en aansturen krijgen praktische handvatten die zij direct kunnen inzetten. De training geeft in drie avonden meer inzicht in de Syrische/Eritrese cultuur en versterkt de interculturele communicatie. Ook statushouders zijn op onderdelen betrokken om informatie te delen.

De training wordt gegeven door een trainer en een trajectbegeleider/jobcoach. Wij maken gebruik van creatieve, doelgerichte werkvormen die helpen om de statushouder te begeleiden en aan te sturen. Wilt u meer info over deze training? Mail dan naar 

Ander nieuws