“Verleden, heden en toekomst van de acteurs staan centraal in deze afwisselende, ontroerende en humoristische voorstelling.”

Lach en traan bij première Taaltheater Werkkracht

20-11-2019

‘De wereld kan zó veranderen.’ Dat is de titel van de theatervoorstelling die een groep statushouders en anderstaligen uit Ede opvoeren. Via de theaterlessen leren zij de Nederlandse taal en over typisch Nederlandse gebruiken. Daarmee lukt het ze sneller een baan te vinden. En met succes! Vier deelnemers vonden tijdens het taaltheater werk. Wethouder Hester Veltman woonde woensdag de première bij. Het podium stond bij Werkkracht.

Na het zien van de voorstelling uit Tiel, nam Werkkracht het initiatief om het taaltheater ook in Ede op te starten. De deelnemers werkten onder leiding van een ervaren regisseur, met ondersteuning van een taaldocent, toe naar deze theatervoorstelling. De eigen verhalen van de anderstaligen stonden centraal in de lessen. De voorstelling neemt de kijker mee in het oude en nieuwe leven van de acteurs. In deze afwisselende, ontroerende en humoristische voorstelling komen de thema’s heimwee, verlangens, werken en leren in Nederland en natuurlijk de Nederlandse taal terug.

“Met het taaltheater leren de statushouders en anderstaligen spreken en luisteren. Ze vergroten hun woordenschat en leren zichzelf te presenteren. Dat helpt hen in Nederland aan betere kansen op de arbeidsmarkt. En dat is precies waar het Werkkracht met dit nieuwe initiatief om gaat”, aldus directeur Bor Veen.

Wethouder Hester Veltman is blij met het initiatief: “Het is goed om te zien wat dit taaltheater voor effect heeft. Taal is belangrijk om aan het werk te kunnen en volwaardig mee te doen in de samenleving. Vooruitlopend op de nieuwe inburgeringswet neemt Werkkracht al verschillende initiatieven om taal en werk te combineren. Met positieve resultaten”.

Ander nieuws