Aanpak Werkkracht leidt tot meer betaald werk

28-05-2019

Het participatiebedrijf van de gemeente Ede bestaat ruim een jaar. Uit de resultaten over 2018 blijkt dat de innovatieve aanpak van Werkkracht heeft geleid tot 257 mensen die een voltijdbaan vonden en 81 personen die parttime aan de slag gingen. Directeur Bor Veen: “Fantastisch wat we voor deze werkzoekenden en de Edese samenleving hebben bereikt. Wij investeren in mensen. Met trainingen én met partners. Omdat we geloven in de kracht van werk.”

Werkkracht ondersteunt uitkeringsgerechtigden met trainingen in hun ontwikkeling. De eerste effecten van deze aanpak zijn positief. 127 mensen volgden één van de 12 trainingen. 109 kandidaten gingen aan de slag om werkfit te worden bij reïntegratieprojecten zoals de Valleilijn, Restore of 50|50 Hotel Belmont. De uitstroom naar werk steeg in de tweede helft van 2018 sterk. Het eerste half jaar van 2018 besteedde Werkkracht vooral tijd aan de vorming van de nieuwe organisatie. Dit en meer staat in het jaarverslag van Werkkracht dat vandaag in het college van B&W is besproken.

Iedereen doet mee

De gemeente Ede streeft er naar dat zoveel mogelijk mensen, die onder de Participatiewet vallen, meedoen en werk hebben. Wethouder Hester Veltman: “Werkkracht is de aangewezen organisatie om mensen te ondersteunen bij het vinden van werk. De intensieve aanpak met trainingen en ontwikkeling van kandidaten werkt. Werkkracht kijkt naar wat iemand wel kan. Dat is het uitgangspunt.”

Samen met partners

Werkzoekenden komen naar Werkkracht voor verschillende trainingen, opleidingen en allerlei vormen van werk. Van vrijwilligerswerk tot betaalde banen. Directeur Bor Veen: “De huidige arbeidsmarkt is krap. Dat biedt kansen voor iedereen in de participatiewet. Met onze partners in het onderwijs, bedrijfsleven, de zorg en andere overheden kunnen we kandidaten voorbereiden op werk. We hopen dat veel organisaties samen met ons optrekken om een inclusieve samenleving te realiseren. Iedereen verdient een kans om mee te doen”.

Ander nieuws