Als je je fit voelt, gaat alles makkelijker. Fit-In brengt kwetsbare mensen in de Participatiewet -letterlijk en figuurlijk – in beweging.

Na een succesvolle start krijgt het programma Fit-In in 2024 een vervolg. Als je je fit voelt, gaat alles makkelijker. Naast een gemengde groep (18-65) gaan er in 2024 subdoelgroepen van start: vrouwelijke statushouders, mannelijke statushouders en jongeren. Trajectbegeleiders Aline Kadionda en Kim Griffioen kijken terug en blikken vooruit.

Hoe kijken jullie terug op het eerste jaar?
‘Goed. We zien dat alle kandidaten successen hebben ervaren en dat er ruimte is ontstaan om vervolgstappen te kunnen zetten. Daarnaast hebben we gemerkt dat de integrale, multidisciplinaire samenwerking krachtig en helpend is. Alle professionals voegen vanuit hun eigen expertise waarde toe aan het project.’

Op welke manier denk je dat dit de stap naar ‘meedoen’ verkleint?
‘Door intensief te bewegen en te koken, ontstaat er een vertrouwensrelatie. Vanuit dat vertrouwen wordt duidelijk wat iemand wil en kan. En wat er nodig is om een nieuwe stap te zetten.’

Je krijgt een completer beeld van iemand?
‘Ja, dat is het voordeel van zogenaamde triangulatie. We observeren, participeren en voeren gesprekken. Die drie componenten zorgen voor een completer beeld van iemand en een passender vervolgtraject.’

Jullie sporten zelf ook mee?
‘Ja, dat vinden we gelijkwaardiger. Omdat we als trajectbegeleiders ook meedoen, zijn we geen “pottenkijkers”. Iedereen heeft zijn eigen sterke punten en uitdagingen – ook wij als trajectbegeleiders.’

En na de training?
‘Samen kijken we hoe we de kennis/verandering in mindset of copingstijl kunnen doorvoeren in iemands leven. Na afronding van Fit-In laten we de kandidaten niet los. Iedereen stroomt direct door naar een training, werkervaringsproject of directe bemiddeling.’

En in 2024 komen er ook doelgroepspecifieke trainingen?

‘Inderdaad. Naast de reguliere groep en de groep vrouwelijke statushouders willen we in 2024 ook starten met Fit-In afgestemd op mannelijke inburgeraars en jongeren. Deze groepen hebben specifieke problemen die een afgestemde aanpak vereisen. Daarnaast kan een homogene groep ook zorgen voor nog meer herkenbaarheid, veiligheid en verbinding.’

Vertel eens over de extra groepen voor inburgeraars…
‘Bij inburgeraars zien we veel stress. Een nieuw land, een nieuwe taal, nieuwe systemen, nieuwe cultuur. Waar te beginnen? We zien dat mannen worstelen met de druk van het moeten zorgen voor hun familie. Vrouwen worden vaak in beslag genomen door de zorg voor het huishouden en de kinderen. Zij staan vaak aan de zijlijn en doen nog niet actief mee aan de Edese samenleving. Toen we peilden bij deze groepen of er behoefte was aan deelname aan Fit-In, kregen we enthousiaste reacties. Ze wilden heel graag sporten en iets voor zichzelf doen. Vrouwen gaven daarbij aan dat graag samen met andere vrouwen te willen doen, zonder mannen.’

En daarnaast komt er een jongerengroep?
‘Ja, we zien dat het aantal jongeren in de bijstand toeneemt. Psychische problematiek speelt hierin een grote rol waardoor jongeren thuis zitten. We denken dat het letterlijk fysiek in beweging komen en herkenning vinden bij andere jongeren kan helpen om inzicht te krijgen in de eigen situatie. Dat geeft perspectief om vervolgstappen te kunnen zetten.’

Over Fit-In
Fit-In is een actief gezondheidsprogramma waarin kandidaten in groepsverband aan de slag gaan met een gezondere levensstijl. Gedurende drie maanden bewegen de deelnemers 1 uur per week onder begeleiding van gediplomeerde sportinstructeurs.

Daarnaast kookt de groep 6 x een gezonde maaltijd onder leiding van een chefkok bij Cultura Ede. Door samen recepten (voor) te bereiden, te koken en te eten, wordt duidelijk of iemand mogelijk behoefte heeft aan ondersteuning bij basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, taal, digitale vaardigheden).

Werkkracht kijkt met een helikopterview naar de kandidaten en monitort de ontwikkeling als het gaat om de volgende vaardigheden: communiceren, samenwerken, zelfstandigheid, doorzetten en kunnen meedoen met de training. Na de training heeft Werkkracht een goed beeld van de kandidaat en worden er passende vervolgstappen gezet.

Doelstellingen Fit-In

 • Uitbreiden sociaal netwerk; o.a. contact leggen met andere kandidaten, kennismaken met Cultura, Allround Training Ede, en met trajectbegeleiders van Werkkracht;
 • Ontzorgen en activeren; even ‘uit het hoofd en in het lijf’ door te bewegen;
 • Informatie ontvangen over gezonde leefstijl; het belang van bewegen en gezonde voeding en dit implementeren in het dagelijks leven;
 • Kennismaken met (nieuwe) gezonde recepten die bijdragen aan een gezonde leefstijl;
 • Informatie ontvangen over de sociale kaart; waar kun je naar toe met je vragen? Denk aan vragen rondom opvoeding, het leren van de Nederlandse taal, het contact met de huisarts en andere medici, relatieproblemen en andere (mentale) problemen;
 • Trajectbegeleiders krijgen inzicht in het niveau van de Nederlandse taal, de mate van geletterdheid (ook in de eigen taal) en leerbaarheid van de deelnemers;
 • Trajectbegeleiders krijgen vaardigheden en draagkracht van de deelnemers in beeld waardoor we beter zicht krijgen op mogelijke vervolgstappen na Fit In;
 • Trajectbegeleiders kunnen de deelnemers informeren over de trajecten die
  Werkkracht biedt, zoals trainingen, re-integratieprojecten en (vrijwilligers)werk.
 • Door mentaal en fysiek de eigen grenzen te verleggen ontstaat er ruimte om vervolgstappen te kunnen zetten.

De kracht van samen

 

Beleidsadviseur Michiel de Wind, gemeente Ede
“Als gemeente streven we ernaar mensen hun eigen kracht weer te laten vinden. Fit-In maakt mensen mentaal en fysiek sterker én koppelt daar concrete vervolgstappen aan. Het een sterk onderdeel van een breder palet instrumenten dat mensen helpt om weer te bouwen aan hun leven.”

De deelnemer
“Door corona was ik in een isolement beland. Ik had een stok achter de deur nodig om de deur uit te komen. Door het programma en de omgang met anderen heb ik mezelf beter leren kennen. Het lukt me nu beter om me met andere mensen te verbinden. Ik ben losser geworden, dat gaat me ook op andere gebieden helpen. Daarnaast is mijn spiermassa toegenomen. Van L naar XL!”

Gerdo Rozeboom, eigenaar Allround Training Ede
“We zagen mensen opbloeien het afgelopen jaar. Mentaal én fysiek. Sport kan je echt helpen om je talenten te ontdekken en sterker te worden. Zeker als je het gebruikt als middel en niet als doel.”

Zelfstandig werkend chefkok Tom Overeem
“Gezond koken met een klein budget kan voelen als een enorme opgave. Daarom kiezen we voor makkelijke, lekkere en toegankelijke recepten. Zo wordt koken weer leuk. In de kooklessen zie ik dat de mensen steeds meer ontspannen worden én steeds meer zichzelf en de groep durven te vertrouwen.”

Miriam Ophof, coördinator digi-taal Cultura Ede & regioregisseur taal in FoodValley:
“Het mooie aan projecten als Fit-In is dat je op een andere manier zicht krijgt op belangrijke hulpvragen in iemands leven. Zo kunnen we mensen verder helpen.”