“In deze workshop laten we werkgevers autisme ‘beleven’. Het resultaat: meer begrip voor medewerkers met autisme.”

Trainer Esther Zwartbol

Sinds begin 2023 zijn de trainers gecertificeerd om de workshop  AutismeBelevingsCircuit (ABC) voor werkgevers te geven. Trainer Esther Zwartbol vertelt.

Wat is het AutismeBelevingsCircuit?
‘Dat is een praktische workshop voor organisaties. Deelnemers doen opdrachten waardoor ze een inkijkje krijgen in de belevingswereld van iemand met een  autismespectrumstoornis.’

Voor wie waren de eerste twee workshops dit kwartaal?
De workshops waren voor werkgevers die onze kandidaten in dienst hebben en werkgevers die onze kandidaten begeleiden op een werkervaringsplek. Inmiddels krijgen we aanmeldingen van allerlei werkgevers vanuit diverse branches.’ 

Wat is het doel van de workshop?
‘Het doel is om meer bewustwording te creëren én om praktische handvatten te geven. Deelnemers kunnen de inzichten direct de volgende dag in de praktijk brengen.’

Hoe doen jullie dat?
‘In een workshop van 3 uur gaan deelnemers 10 opdrachten doen. Iedere oefening raakt een ander kenmerk waar iemand met autisme mee te maken heeft. Zo moeten deelnemers bijvoorbeeld luisteren naar een mop die wordt verteld terwijl ze op een halve bal staan en daarnaast een puzzel oplossen. Op die manier worden verschillende zintuigen tegelijkertijd geprikkeld. Men zal een overprikkeling ervaren. Bij iemand met autisme is zintuigelijke overprikkeling een kenmerk.

Deelnemers zullen ervaren wat dit met ze doet, zodat er meer inzicht en begrip ontstaat. Een werkgever kan zijn medewerker beter begrijpen en in gesprek gaan of dit thema ook speelt voor hem/haar op de werkplek.’

Wat deed dat met de deelnemers?
‘We zien tijdens de workshop dat deelnemers daadwerkelijk aan het “beleven” zijn. Soms lopen frustraties hoog op waardoor iemand wegloopt van de opdracht. Een simpele opmerking als “probeer het nog een keer” maakte in dit geval dat iemand zich alleen nog maar meer gefrustreerd voelde. En toch is het een aanmoediging die ze zelf ook vaak gebruiken op een werkplek bij een werknemer. Het beleven en ervaren van wat er wel/niet werkt in de begeleiding is daardoor ook een mooie spiegel naar jezelf.’

Waarom moet je gecertificeerd zijn om deze training te geven?
‘Het AutismeBelevingsCircuit is ontwikkeld door Autisme Centraal. Zij geven de licentie af aan organisaties die bij hun de opleiding hebben gevolgd. Op die manier wordt de kwaliteit van het circuit geborgd. Je moet echt snappen wat autisme inhoudt om een goede “vertaling” te kunnen geven tussen wat men ervaart en het autisme.’

Ben je tevreden over het resultaat?
‘We zijn heel tevreden over het effect van deze workshop. Er ontstaat meer begrip voor autisme en deelnemers maken voornemens om met hun medewerker in gesprek te gaan of om de indeling van de werkplek/ of werkinhoud bespreekbaar te maken. Dat kan duurzame plaatsingen alleen maar bevorderen. En daar doen we het voor!’

In de bemiddeling naar werk spelen trainingen een belangrijke rol. Werkkracht werkt met een drietal bevlogen, professionele trainers: Kai Duijkers, Eldert Nieuwenhuize en Esther Zwartbol.  Samen ontwikkelen ze en geven ze een breed palet trainingen voor kandidaten en werkgevers. Werkkracht kiest er bewust voor om trainingen niet als neventaak bij bijvoorbeeld trajectbegeleiders neer te leggen. Trainen is een vak apart!

In 2023 startte Werkkracht met de training AutismeBelevingsCircuit (ABC) voor werkgevers. Het WerkgeversServicePunt regio Foodvalley biedt in samenwerking met Werkkracht de training aan.