“Ik gun het iedereen om de eigen talenten te zien en te ontplooien – om gelukkig te zijn.”

Trajectbegeleider Sanneke

Sanneke werkt als FIP-trajectbegeleider. Samen met collega’s begeleidt ze mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt. Door Frequent, Intensief en Persoonlijk contact te onderhouden kijkt ze welke kleine stappen er gezet kunnen worden in de persoonlijke ontwikkeling. Om de stap naar werk te zetten moeten alle leefgebieden op orde zijn.

Hoe ga je te werk als trajectbegeleider?
“Ik probeer zo dicht mogelijk bij de persoon te komen. Samen kijken we wat er op dat moment nodig is. Soms maken we een keuze op basis van een persoonlijk inzicht, soms ook gewoon omdat het moet. Samen kijken hoe we de stap richting integratie kunnen zetten, geeft me voldoening.

Waar zou meer oog voor moeten zijn?
‘Ik gun het iedereen om de eigen talenten te zien en te ontplooien – om gelukkig te zijn. Echter: soms kán iemand het gewoon echt (nog) niet. Bijvoorbeeld omdat er te veel speelt op het gebied van wonen, wonen – financiën – werk/activiteit – relaties/familie – gezondheid. Of omdat iemand zichzelf niet goed kent. Ook dat verdient erkenning.”

Hoe is de sfeer bij Werkkracht?
“Bij Werkkracht kan ik mezelf zijn, en doen wat ik leuk vind. Iedereen heeft zijn eigen talent en daardoor kunnen we elkaar goed aanvullen en ondersteunen. De informele sfeer zorgt voor gezelligheid onderling en je krijgt als team veel vertrouwen. Hierdoor functioneert ons zelfsturend team goed. En als we steun nodig hebben, dan krijgen we die ook.”