‘We zijn trots op wat we hebben bereikt. Wat we ruim tien jaar geleden hadden bedacht, blijkt in de praktijk heel goed te werken.’

Succesvol sociaal én commercieel ondernemen

Het bedrijf S.D.O. (Sociaal Durven Ondernemen) bewijst al ruim 10 jaar dat ondernemen met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt succesvol kan zijn. Vanuit de locaties in Beek en Ede verzorgt S.D.O. de productie van A tot Z voor een breed scala van opdrachtgevers.

‘Wij zijn de fabriek voor bedrijven die geen eigen fabriek willen hebben’, licht eigenaar Dick Brons toe. Samen met zijn zakenpartner Adrie Flipsen zette hij in 2012 in de aanloop naar de introductie van de Participatiewet de eerste pilots op met productielijnen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Inmiddels werken er nu ruim 80 mensen bij S.D.O. De opdrachtgevers zijn dik tevreden, de medewerkers hebben het erg naar hun zin, er wordt winst gemaakt en de beide eigenaren zijn trots op hun onderneming. Wat wil je nog meer?

Geloven dat het anders kan
Van huis uit is Dick bedrijfskundige en Adrie inkoopstrateeg. Hoe zijn zij destijds op het idee voor een nieuwe onderneming gekomen? Dick: ‘De bedoeling van de Participatiewet is dat mensen bij gewone bedrijven in dienst komen. Je krijgt loonkostensubsidie voor het stukje productiviteit dat deze mensen tekortkomen. Adrie en ik geloofden heel erg in dat concept. Wij zagen dat veel mensen in de oude SW-bedrijven niet echt gelukkig waren. Ze deden soms 10 jaar lang hetzelfde werk. Wij waren ervan overtuigd dat dat anders kon.’

Aandacht voor ontwikkeling
‘Onze medewerkers hebben bij ons een gewone baan. Er is aandacht voor ontwikkeling, ze kunnen groeien, leren, ze ontmoeten andere collega’s…. Ze hebben het naar hun zin en zijn supergemotiveerd. Ik merk elke dag weer dat ze zich 100% inzetten om een order op tijd en correct geleverd te krijgen. Doordat zij zich blijven ontwikkelen zijn ze ook breed inzetbaar, waardoor we ook weer de nodige flexibiliteit hebben.’

Goed werkgeverschap
‘Wat vraagt het extra om met deze medewerkers een bedrijf te runnen? “Eigenlijk hetzelfde wat je als goed werkgever doet. Goed kijken naar de talenten, mogelijkheden en ambities van je medewerkers en daarop inspelen. Daarop richten we de processen in. We assembleren producten en halffabricaten en doen alles wat daarmee samenhangt zoals inkoop, opslag, kwaliteitscontrole, verpakken, distributie. Werkzaamheden kunnen dus best variëren. Wij werken met vaste klanten met meerjarige afspraken zodat het werk goed planbaar is en het proces beheersbaar. Dat is wel belangrijk om S.D.O. goed te kunnen runnen.’

Andere voordelen
‘De bedrijfsformule van SDO heeft ook andere voordelen. Werk vloeit niet weg naar lagelonenlanden. Dick: “Door de loonkostensubsidie zijn we in staat te concurreren met landen als Roemenië. Daardoor vloeit het werk niet weg uit Nederland en kunnen deze mensen gewoon hun brood verdienen en een bestaan opbouwen. Dat is pure winst voor deze mensen en voor de maatschappij. Dit soort werk hebben we ook nodig in ons land om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een echte baan te kunnen bieden’.

Overtuigende cijfers
In Ede werken 23 mensen uit de doelgroep met een eigen werkleider. De SW-populatie neemt af. Gaat dat een probleem worden?  Dick merkt wel dat ook in de doelgroep de schaarste voelbaar is. “Als we een aanvraag doen omdat we iemand nodig hebben, merk je dat het nu lastig is iemand te vinden. Iedereen die kan werken is nu wel gedetacheerd of al ergens aan het werk. De groep die nog niet werkt, heeft intensiever begeleiding nodig om voorbereid te worden op een baan. Ongeveer de helft van onze medewerkers is overigens nu echt bij ons in dienst. De andere helft is nog gedetacheerd. Maar we zijn wel echt een grote familie.”

Groot verantwoordelijkheidsgevoel
Een grote familie? ‘Er is gratis fruit, we gaan met z’n allen uit eten met de kerst, een presentje met sinterklaas, we hebben jaarlijks een bbq en elke maand is er een verjaardagslunch in een restaurant voor de jarigen van de maand. Leuke dingen horen bij goed werkgeverschap en dragen eraan bij dat mensen een band met elkaar hebben. Wij hebben dan ook weinig verloop en het verzuim ligt rond de 5% en dat is laag voor het soort bedrijf dat we zijn. Onze medewerkers voelen zich verantwoordelijk. We moeten ze soms echt naar huis sturen als ze echt ziek zijn, maar vanuit hun verantwoordelijkheidsgevoel toch naar hun werk komen.’

De toekomst
En de toekomst? ‘We zijn trots op wat we hebben bereikt. Wat we ruim tien jaar geleden hadden bedacht, blijkt in de praktijk heel goed te werken. Onze mensen doen zinvol werk, we houden werk in Nederland en wij ondernemen met veel plezier. Allemaal pure winst. De komende jaren willen ons concept nog wat breder neerzetten in de regio. Misschien nog participeren in een paar start ups die weer werk generen voor S.D.O. We zien de toekomst met vertrouwen tegemoet.’