‘De bevlogenheid van de collega’s viel me direct op.’

Privacy Officer Donovan Prins

Wat doe je bij Werkkracht?
‘Ik ben sinds mei 2023 Privacy Officer bij Werkkracht.’

Waarom koos je voor Werkkracht?
‘Het streven van Werkkracht om mensen die extra ondersteuning kunnen gebruiken, aan zinvol werk te helpen, sprak me erg aan. Ook de bevlogenheid van de medewerkers valt mij erg op.’

Wat betekent het voor jou om voor een maatschappelijke organisatie te werken?
‘Hoewel ik niet rechtstreeks betrokken ben bij de primaire operationele activiteiten, vind ik het mooi om vanuit de rol als Privacy Officer een bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van Werkkracht.’

Welke uitdagingen zijn er voor jou in je werk?
‘Dat de AVG niet alleen als belemmerend wordt gezien, maar ook als een behulpzaam instrument! Het zorgt er onder andere voor dat je kritisch blijft nadenken over de noodzaak van het gebruik van bepaalde persoonsgegevens in je werkzaamheden.’

Wat weten mensen niet over je werk? Tips?
‘Dat het vakgebied nooit stilstaat! Er zijn altijd ontwikkelingen gaande die ons vakgebied raken. Kijk bijvoorbeeld naar de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van Artificial Intelligence (AI). Hartstikke mooi wat we er allemaal mee kunnen, maar weet dat er aan bepaalde AI-tools privacy issues kleven. Wees bewust van welke informatie je hierin verwerkt.’