Visie, missie, werkwijze

Perspectief op werk voor alle werkzoekenden en werknemers uit de brede doelgroep van de Participatiewet, met en zonder een arbeidsbeperking. Daarbij biedt Werkkracht ondersteuning.

Visie

“Iedereen heeft kans op werk, tenzij…”
Werkkracht is de verbindende schakel tussen werkzoekenden, werkgevers, samenwerkingspartners en de gemeente Ede. Doel is om iedereen zo regulier mogelijk aan werk te helpen.

Ambitie

In de aanpak van Werkkracht zijn individueel maatwerk en focus op werk leidende principes. Werkkracht is een teamspeler. Gericht op werk en vaardig en flexibel inspelend op de omvang en ontwikkeling van de doelgroep en de behoeften van de markt. Bij en met werkgevers, onderwijs en partners. Met ondernemerskracht en balans tussen zakelijke uitvoering, individuele aandacht en maatwerk voor de doelgroep.

Werkwijze

Werkkracht is de organisatie die voor de gemeente Ede de Participatiewet uitvoert. We zijn in Ede op het gebied van arbeidstoeleiding, de verbindende schakel tussen werkzoekenden, werkgevers, het regionale werkgeversservicepunt (WSP), onderwijs, zorg en de gemeente.

Bij Werkkracht staat de mens centraal. Individueel maatwerk en focus op werk, dat is hoe wij het doen. Waar mogelijk werken we met groepen kandidaten die allemaal op zoek zijn naar passend werk. Zo bedient Werkkracht meer mensen tegelijkertijd door de positieve effecten van het groepsproces.

Wij geloven dat meedoen gelukkig kan maken. Werken op je eigen niveau en daarbij je talenten inzetten binnen een organisatie die bij je past. Samen met onze samenwerkingspartners en ondernemers uit de regio, zetten wij ons daarvoor in. Ons doel is om gezamenlijk alle werkzoekenden waar mogelijk aan regulier werk te helpen.