Cherilyn kwam zonder verwachtingen naar Werkkracht:  “Ik wil graag de zorg in. Vanmiddag heb ik twee goede gesprekken gehad bij ’s Heerenloo en bij Malkander”.

Werkzoekenden maken kennis met re-integratiebedrijven

11-12-2019

In Ede krijgen ruim 2.000 mensen een bijstandsuitkering. Ruim 125 van hen kwamen naar Werkkracht om organisaties te ontmoeten waar ze kunnen re-integreren. “Deze laagdrempelige ontmoeting moedigt kandidaten aan tot actie”, zegt directeur Bor Veen.  Organisaties als Road2Work, 50|50 Belmont, ’s Heerenloo en Totuwdienst bereiden mensen voor op werk, helpen met werkfit worden en stimuleren om de eerste stappen te zetten naar betaald werk.

De informatiemarkt is een gezamenlijk initiatief van de verschillende re-integratiebedrijven en Werkkracht. Het is belangrijk dat mensen vanuit een bijstandssituatie in een werksituatie komen. Werkkracht zet daar actief op in. Samen met partners in het bedrijfsleven, onderwijs, de zorg en andere overheden wordt gekeken naar wat iemand wél kan. Met als uiteindelijk doel dat mensen niet langer afhankelijk zijn van een uitkering.

Op deze middag konden bezoekers zien welke mogelijkheden ze hebben om weer mee te gaan doen. Cherilyn kwam zonder verwachtingen naar Werkkracht:  “Alle informatie van vanmiddag is meegenomen, dacht ik. Ik wil graag de zorg in. Vanmiddag heb ik twee goede gesprekken gehad bij ’s Heerenloo en bij Malkander. In januari ga ik naar ’s Heerenloo voor een gesprek. Zij starten met een nieuw project en ik hoop dat ik mee kan doen.”

Ander nieuws