‘Zelden spreek ik een kandidaat met enkelvoudige problematiek, het is meestal multithematiek.’

Michel Heesen, arbeidspsycholoog

Wat zien jullie bij de doelgroep die nu binnenkomt?
‘Vanuit het perspectief van wennen, versterken, werken zien we een verschuiving naar wennen. Zelden spreek ik een kandidaat met enkelvoudige problematiek, het is meestal multithematiek. Het kan dan gaan om beperkingen op persoonlijk, sociaal en/of fysiek functioneren, maar ook i.c.m. lastige of belastende omstandigheden. Door de jaren heen zien we een verschuiving naar jonger, complexer en meer neurodiversiteit.’

Hoe gaan jullie daarmee om?
‘De kern van ons werk is puzzelen. We proberen mensen te snappen, zodat we samen kunnen kijken naar passende vervolgstappen. We zijn altijd betrokken bij elkaars werk maar bij de complexere kandidaten doen we het onderzoek vaker samen. Daarnaast zijn we ons ook aan het specialiseren, meer toegesneden op bepaalde doelgroepen of problematiek. We verrijken, verbreden en verdiepen ons instrumentarium. Denk aan checklists rondom neurodiversiteit of capaciteitentesten die beter differentiëren bij lagere begaafdheid of beperkte taalvaardigheid.’

Hoe was de samenwerking lokaal en regionaal in 2023?
‘Intern zijn er korte lijntjes, doen wat nodig is. Kort waar kan, uitgebreid waar nodig, maar altijd maatwerk. Lokaal werken we nauwer samen met andere partijen op de sociale kaart en onze aanstaande uitbreiding is nauw betrokken bij het integraal sociale team. Regionaal ontwikkelt de samenwerking ook. We bestendigen de contacten met omliggende gemeenten, leren elkaar beter kennen en te vinden. De drempel wordt lager, men belt ons eerder, ook om gewoon even te sparren over een kandidaat of afstemming vooraf. Ook hier geldt: elkaar goed snappen vooraf scheelt later in het traject.’

Waar ben je trots op?
‘Ik voel me trots als mensen zich gezien en begrepen voelen. Als ze eerlijk durven te zijn in al hun kwetsbaarheid. En als ons werk hen het vertrouwen geeft om stappen te zetten.

Ik ben ook trots op de beweging die we maken als expertiseteam en de ontwikkeling van externe en interne samenwerking. Vijf jaar geleden startten ik en één parttime collega. Inmiddels staat er een ervaren multidisciplinair 10-koppig team. Dat brengt meer complexiteit en vraagt weer iets anders van de inrichting van werk en organisatie. Daar maken we ook stappen in. We blijven zoeken naar de balans tussen beheers- en schaalbaar werken, maatwerk leveren en doen wat nodig is.

Maar het mooiste is wanneer je later terug hoort hoe het verder is gegaan met de mensen die je gezien hebt. En ja, we zijn niet heilig, het leven is niet altijd leuk, er vallen mensen terug of trajecten lukken niet. Maar vaak zat ook wel. Het duurt soms even en bij grotere complexiteit vaak langer, maar dat is wel waar we het voor doen; mensen die moeite hebben met meedoen duurzaam verbonden krijgen. Dan is er trots, of beter gezegd voldoening, wanneer blijkt dat we het verschil hebben kunnen maken’.