“”Als het vertrouwen eenmaal gewonnen is, krijg ik vaak te horen dat mensen blij zijn dat er eindelijk echt geluisterd wordt”

 

 

Trajectbegeleider FIP Jacqueline

Trajectbegeleider Jacqueline Zweers over luisteren, meedoen en werkgeluk.

Wat doe je bij Werkkracht?
‘Samen met twee collega’s vorm ik het FIP*-team. We hebben frequent, intensief en persoonlijk contact met kandidaten voor wie werk een te grote stap is. Ze kampen bijvoorbeeld met angst- of agressieregulatieproblematiek, eenzaamheid, verslavingen, zware depressie of financiële problemen. Samen stimuleren we deze groep mee te doen in de Edese samenleving.’

Wat geeft jou voldoening?
‘Mensen écht kunnen spreken, zonder tussenkomst van een computer. Vaak durven ze alleen in een afgesloten ruimte te vertellen wat er echt speelt. ‘Fijn dat er nu echt eens geluisterd wordt en dat je de tijd voor me hebt’, zeggen ze dan. Ik verken oplossingen waar mensen niet op komen. Dat komt meestal doordat ze overvraagd zijn of het bestaan van die mogelijkheden niet kennen. Ik geniet ervan als ik mensen zie groeien in hun mogelijkheden, als ze ontdekken: dit kán ik.’

*I.s.m. de gemeente Renkum en met ondersteuning van de AMR startte Werkkracht met een pilot voor langdurig werkzoekenden. Hierin wordt gewerkt volgens de door de Erasmus Universiteit ontwikkelde FIP-methodiek (Frequent, Intensief, Persoonlijk). Door op een andere manier de relatie aan te gaan worden bijzondere resultaten geboekt. Het blijft echter een aanpak van de lange adem, aldus trajectbegeleider Jacqueline Zweers.