Het Werkkracht Stappenplan

Wat kan je van ons verwachten?

Waarschijnlijk ben jij onverhoopt zonder werk komen te zitten. Gelukkig hebben we in Nederland een financieel vangnet. Als je in de Gemeente Ede woont meld je je dan bij de balie van het Werkplein Regio Foodvalley of online via werk.nl. Je kunt dan in de Participatiewet terecht komen en dan krijg je met Werkkracht te maken. Hier leggen we je precies uit wat er dan gaat gebeuren!

#1 Intake is de start

Wij willen je graag leren kennen

Als je je hebt aangemeld via werk.nl of de Gemeente Ede nodigen wij je uit voor een intake gesprek. Bij onze eerste ontmoeting vragen we jou om wat te vertellen over jezelf, je dromen en hoe jij in deze situatie terecht bent gekomen. Zo krijgen wij een duidelijker beeld van jou: dan kunnen wij een goed traject voor je starten binnen Werkkracht.

#2 Plan van aanpak

Elke situatie is uniek

Werkkracht vindt het belangrijk om, samen met jou, jouw situatie te leren kennen om zo ook passende begeleiding te bieden. Dit doen we door middel van het Startprogramma. Tijdens deze 2-weekse training kijk je onder andere waar je goed in bent, wat je drijfveren zijn en welk werk je zoekt.

Na de training ga je met ondersteuning van jouw trajectbegeleider uitvoering geven aan jouw actieplan en kijken we samen hoe dit matcht met jouw persoonlijke profiel. Samen gaan jullie stappen zetten zodat jij duurzaam kan uitstromen naar werk. Deze stappen zijn voor iedereen anders. Voor de één betekent dat het volgen van een andere training bij Werkkracht. Voor de ander betekent dat je actief kunt beginnen met solliciteren.

#3 Aan de slag!

Stappen zetten richting de arbeidsmarkt

De acties die jij samen met de trajectbegeleider hebt opgesteld in het plan van aanpak ga je in uitvoering brengen. Je volgt een training, gaat werken bij een project of gaat actief solliciteren naar een baan die bij je past.