Subsidie en loonkostenregelingen

Het is een misverstand dat wet- en regelgeving het u ingewikkeld maakt om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Subsidiemogelijkheden en andere instrumenten geven u als werkgever juist extra ruimte en mogelijkheden.
WSP/Werkkracht informeert en adviseert u graag over interessante mogelijkheden zoals premiekorting, proefplaatsing, detacheringsfaciliteiten en de no-riskpolis. Maatwerk is onze kracht.

Naar WSP regio Foodvalley